Boekrecensie | Zelfcompassie door Kristin Neff

by Saar

Al jaren maakt Mindfulness deel uit van mijn leven. Niet alleen in mijn dagelijkse meditaties, maar ook in mijn levensstijl. Dankzij de technieken die ik vanuit de mindfulness leerde, klom ik uit een van de diepste dalen die mijn leven kende. De term ‘zelfcompassie’ leerde ik daar voor het eerste kennen. Het is dan ook niet vreemd dat ik het boek Zelfcompassie van Kristin Neff meteen leende in de bibliotheek toen mijn mindfulnesstrainer hem aanraadde. ‘Stop met jezelf te veroordelen’, is de ondertitel van dit boek. En dat is exact waar het je toe uitnodigt!

Over ‘zelfcompassie’

Dat streng zijn voor jezelf niet altijd tot betere resultaten leidt, ondervond schrijfster Kristin Neff zeker. Ze probeerde de problematische relatie met haar vader op te lossen, maar belandde altijd bij de verkeerde mannen. Toen ze uiteindelijk in een goede relatie terecht kwam en een zoontje kreeg, bleek dat de jongen autisme had. Het leven bood haar dus voldoende uitdagingen. Vanuit het Boeddhisme leerde ze echter dat je niet alleen compassie moet hebben voor anderen, maar eerst en vooral voor jezelf.

Het is een universele wijsheid dat je eerst jezelf moet liefhebben, voordat je anderen kunt liefhebben, maar eenvoudig is het niet. In haar boek vertelt Kristin Neff wat zelfcompassie volgens haar inhoudt. Haar boek is het resultaat van jarenlang onderzoek naar zelfcompassie, de voordelen ervan en de mogelijkheden die het biedt om beter in relatie te staan met jezelf en anderen.

De drie pijlers van zelfcompassie

Zelfcompassie steunt, volgens Kristin Neff, op drie pijlers:

  • Vriendelijkheid naar jezelf: Zelfcompassie betekent dat je even vriendelijk bent naar jezelf toe, als naar een gewaardeerde vriend of vriendin. We aanvaarden onze gevoelens van verdriet, woede of angst zonder in zelfkritiek te vervallen. Bij zelfcompassie hoort aardig zijn voor jezelf en accepteren dat mensen niet altijd alles kunnen zijn of hebben wat ze zelf willen.
  • Gedeelde menselijkheid: wanneer er negatieve dingen je leven binnenkomen, hebben we makkelijk het gevoel dat dit enkel ons overkomt. We voelen ons geïsoleerd en alleen. Bij zelfcompassie hoort het besef dat we niet alleen zijn in ons lijden. Het komt bij iedereen wel eens voor dat de dingen niet lopen zoals we willen. Zelfcompassie betekent dat we erkennen dat leed en onvolkomenheden een deel zijn van de menselijke ervaring die wij allen delen.
  • Mindfulness: een niet-oordelende, beschouwende bewustzijnstoestand, waarin je je eigen gedachten en gevoelens bekijkt zoals ze zijn, zonder ze te onderdrukken of te veranderen. Als je je pijn negeert, kun je geen compassie hebben. Tegelijkertijd vereist mindfulness dat je je niet identificeert met je gevoelens en gedachten en je er niet door laat opslokken.

Over Kristin Neff

Kristin Neff promoveerde in 1997 aan de Universiteit van California in Berkeley. Op dit moment werkt ze als onderzoekster aan de Universiteit van Texas waar ze onderzoek doet naar de ontwikkeling van zelfcompassie. In Nederland werkt ze samen met Roos Vonk waardoor haar eigen website self-compassion.org in het Nederlands vertaald werd als zelfcompassie.nl. Op beide websites vind je meer over zelfcompassie en het onderzoek van Kristin Neff.

Kristin was reeds tijdens haar studies geïnteresseerd in het concept compassie, zoals het door de boeddhisten wordt onderwezen. Tijdens haar laatste jaar graduaat begon ze meditatie te praktiseren en startte ze haar onderzoek naar zelfcompassie, binnen de boeddhistische leer een belangrijk concept.  Door de geboorte van haar zoon, die uiteindelijk een vorm van autisme bleek te hebben, werd ze voor de grote uitdaging gesteld om zelfcompassie te beoefenen en er de voordelen van te ontdekken.

Kristin heeft op basis van mindfulness een 8-weken-programma ontwikkelt waarbij zelfcompassie onderwezen wordt. Dit deed ze samen met haar collega Chris Germer en de Harvard Medical School. Het programma wordt Mindful Self-Compassion genoemd en onderwezen door haarzelf en haar collega.

Meer dan mooie woorden

De ervaringen die Kristin Neff in haar boek beschrijft, zijn herkenbaar. Niet omdat ik hetzelfde heb meegemaakt als zij, maar omdat de moeilijkheden die het leven voor haar voeten gooide, zorgde voor dezelfde soort stortvloed aan gevoelens die bij mij ook ontstond tijdens moeilijke periodes in mijn leven. Ze overtuigt je meteen van het feit dat we allemaal mensen zijn, allemaal moeilijke momenten kennen en dat lijden een menselijke conditie is.

Dat ze vanuit ervaring spreekt, is duidelijk voelbaar. Samen met het onderzoek dat ze gedaan heeft, vormt dit de basis van haar boek. Kristin houdt het niet alleen bij mooie woorden. Ze geeft je ook oefeningen mee waardoor je zelf leert ontdekken hoe zelfcompassie voor jou kan werken. Het gaat verder dan mediteren, affirmaties of ‘gelukkig zijn’. Het zijn handvatten om te leren omgaan met de uitdagingen waar het leven je op trakteert. In haar boek Zelfcompassie nodigt Kristin je uit om voorbij de perfectie te kijken, op te houden met streng te zijn en jezelf te veroordelen en om in plaats daarvan compassie voor jezelf te hebben.

Bestel dit boek:

Dit artikel bevat affiliate links.

You may also like